MODELCông suấtĐộng cơĐầu PhátBảng Điều KhiểnThương HiệuCatalogThuyết Minh Kỹ Thuật
C8D57.5/8.3KVAX1.3G2PI044DPowerStart 0500CUMMINSPDFPDF
C11D510/11KVAX1.3G2PI044EPowerStart 0500CUMMINSPDFPDF
C17D515/17KVAX2.5G2PI044GPowerStart 0500CUMMINSPDFPDF
C22D520/22KVAX2.5G2PI144DPowerStart 0500CUMMINSPDFPDF
C28D525/28KVAX2.5G2PI144EPowerStart 0500CUMMINSPDFPDF
C33D530/33KVAX3.3G1PI144GPowerCommand® 1.1CUMMINSPDFPDF
C38D535/38KVAX3.3G1PI144HPowerCommand® 1.1CUMMINSPDFPDF
C44D540/44KVAS3.8G4UCI224CPowerStart 500CUMMINSPDFPDF
C55D550/55KVAS3.8G6UCI224DPowerStart 500CUMMINSPDFPDF
C66D560/66KVAS3.8G7UCI224FPowerStart 500CUMMINSPDFPDF
C90D580/90KVA6BTA5.9 G5UCI224GPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C110D5100/110KVA6BTA5.9 G5UCI274CPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C150D5136/150KVA6BTAA5.9-G6UCI274EPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C175D5e160/175KVAQSB7G5UCI274FPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C200D5e180/200KVAQSB7G5UCI274HPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C220D5e200/220KVAQSB7G5UCI274HPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C250D5228/250KVA6CTAA8.3G2UC274JPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C275D5250/275KVAQSL9 G5UCD274KPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C300D5275/300KVAQSL9 G5HC4DPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C330D5300/330KVAQSL9 G5HC4DPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C350D5320/350KVANT855 G6HC4EPowerCommand® 1.2CUMMINSPDFPDF
C400D5360/400KVANTA855 G4HC4FPowerCommand® 2.2CUMMINSPDFPDF
C400D5e365/400KVAQSX15 G8HC4FPowerCommand® 2.2CUMMINSPDFPDF
C440D5400/440KVANTA855G7HC4FPowerCommand® 2.2CUMMINSPDFPDF
C450D5410/450KVAQSG12-G2HCI544CPowerCommand® 2.2CUMMINSPDFPDF
C500D5455/500KVAQSZ13-G5HC5DPowerCommand® 2.2CUMMINSPDFPDF
C550D5e500/550KVAQSX15 G8HC5EPowerCommand® 2.2CUMMINSPDFPDF
C700D5640/700KVAVTA28-G5HC5FPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C825D5750/825KVAQSK23-G3HC6GPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C825D5A750/825KVAVTA28-G6HC6GPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C900D5820/900KVAQSK23-G3HC6HPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1000D5939/1041KVAQST30-G3HC6JPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1100D51000/1100KVAQST30-G4HC6KPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1250D5A1125/1250KVAKTA38-G9P7APowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1400D51250/1400KVAKTA50-G3PI734BPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1675D51400/1675KVAKTA50-G8PI734DPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1675D5A1500/1675KVAKTA50-GS8PI734DPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C1760D5E1600/1760KVAQSK60-GS3PI734DPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C2000D51875/2063KVAQSK60-G3PI734FPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C2000D5E1825/2000KVAQSK60-GS3PI734FPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C2250D52000/2250KVAQSK60-G4PI734GPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C2500D5A2250/2500KVAQSK60-G8LVSI804RPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C2750D52500/2750KVAQSK78-G9LVSI804SPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
C3000D52750/3000KVAQSK78-G9LVSI804TPowerCommand® 3.3CUMMINSPDFPDF
**hangupdate**