MODELCông suấtĐộng cơĐầu PhátBảng Điều KhiểnThương HiệuCatalogThuyết Minh Kỹ Thuật
MKW-9PS9/10KVA403A-11GPI044E / TAL-A40-FDSE6020PERKINSPDFPDF
MKW-13PS13/15KVA403A-15G1N15G4/TAL-A40-FDSE6020PERKINSPDFPDF
MKW-20PS20/22KVA404A-22G1N20G4 / TAL-A40-FDSE6020PERKINSPDFPDF
MKW-30PS30/33KVA1103A-33GSOL2-P / TAL-A42-EDSE6020PERKINSPDFPDF
MKW-45PS45/50KVA1103A-33TG1S1L2-N / TAL-A42-GDSE6020PERKINSPDFPDF
MKW-60PS60/66KVA1103A-33TG2S1L2-Y / TAL-A42-HDSE6020PERKINSPDFPDF
MKW-65PS65/72KVA1104A-44TG1S1L2-Y / TAL-A44-CDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-80PS80/88KVA1104A-44TG2UCI224G / TAL-A44-CDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-100PS100/110KVA1104A-44TAG2UCI274C / TAL-A44-DDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-135PS135/150KVA1106A-70TG1UCI274E / TAL-A44-HDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-150PS150/165KVA1106A-70TAG2UCI274F / TAL-A44-JDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-180PS180/200KVA1106A-70TAG3UCI274G / TAL-A44-LDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-200PS200/220KVA1106A-70TAG4UCI274H / TAL-A44-MDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-225PS225/250KVA1206A-E70TTAG2UCDI274K / TAL-A46-DDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-250PS250/275KVA1206A-E70TTAG3UCDI274K / TAL-A46-DDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-275PS275/300KVA1506A-E88TAG4S4L1D-D / TAL-A46-EDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-300PS300/330KVA1506A-E88TAG5S4L1D-D / TAL-A46-FDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-350PS350/400KVA2206A-E13TAG2S4L1D-E / TAL-A46-HDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-400PS400/450KVA2206A-E13TAG3S4L1D-F / TAL-A46-BDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-455PS455/500KVA2506A-E15TAG1S4L1D-G / TAL-A473-BDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-500PS500/550KVA2506A-E15TAG2HCI544D / TAL-A473-CDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-600PS600/660KVA2806A-E18TAG1AHCI544E / TAL-A473-EDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-650PS650/700KVA2806A-E18TAG2HCI544F / TAL-A473-FDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-715PS715/785KVA2806A-E18TTAG4HCI634G / TAL-A49-BDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-770PS770/850KVA2806A-E18TTAG5HCI634G / TAL-A49-CDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-800PS800/880KVA4006-23TAG3AHCI634H / TAL-A49-DDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-911PS911/1002KVA4008TAG1AHCI634H / TAL-A49-DDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1010PS1010/1110KVA4008TAG2AHCI634J / TAL-A49-EDSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1125PS1125/1250KVA4008-30TAG3HCI634K / LSA 50.2 M6DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1250PS1250/1385KVA4012-46TWG2API734B / LSA 50.2 M6DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1350PS1350/1485KVA4012-46TWG3API734B / LSA 50.2 L7DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1500PS1500/1656KVA4012-46TAG2API734C / LSA 50.2 L8DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1710PS1710/1880KVA4012-46TAG3AS7L1D-E / LSA 52.3 S5DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-1844PS1844/2028KVA4016TAG1API734E / LSA 52.3 S5DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-2050PS2050/2250KVA4016TAG2API734F / LSA 52.3 S7DSE7320PERKINSPDFPDF
MKW-2250PS2250/2500KVA4016-61TRG3PI734H / LSA 52.3 L9DSE7320PERKINSPDFPDF
**hangupdate**