MODELCÔNG SUẤTĐỘNG CƠĐẦU PHÁTBẢNG ĐIỀU KHIỂNTHƯƠNG HIỆUCATALOGUETHUYẾT MINH KỸ THUẬT
DHY-11KSE10/11KVAHY380164BComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-14KSE13/14KVAHY390164CComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-16KSE15/17KVAHY485164DComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-22KSE20/22KVAHY490184EComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-28KSE25/27KVAHY4102184FComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-34KSE30/33KVAHY4102184GComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-45KSE40/44KVAHY4105184JComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-55KSE50/55KVAHY4D8520224DComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-60KSE55/60KVAHY4108ZD224EComap MRS10HYUNDAIPDF
DHY-65KSE60/66KVAHY4D8520224FComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-75KSE66/72KVAHY4D9020224FComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-85KSE72.5/80KVAHYA4100Z224GComap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-90KSE82/90KVAHY4M3L-D224GComap MRS10HYUNDAIPDF
DHY-110KSE100/110KVAH4A140ZD20274CComap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-125KSE112/125KVAHY6B155LD274DComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-145KSE132/145KVAHY6B180LD274EComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-165KSE150/165KVAHY6B205YD274G120Comap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-175KSE160/175KVAHY6H3L-FA274FComap MRS10HYUNDAIPDF
DHY-190KSE175/192KVAHY6A230YD274GComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-200KSE180/200KVAHY6A245YD274G1150Comap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-220KSE200/220KVAHY6A275YD274G1650Comap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-250KSE225/250KVAHY6S4L-DA274JComap MRS10HYUNDAIPDF
DHY-275KSE250/275KVAHY6MK350LY274KComap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-340KSE312/344KVAHY6MK420LYK444DComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-400KSE363/400KVAHY6MJ480LY444FComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-420KSE383/421KVAHY1015-LDAL444FComap InteliLite9HYUNDAIPDF
DHY-440KSE400/440KVAHY6K520YD314G320Comap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-500KSE450/500KVAHY6K600YD314G360Comap AMF20HYUNDAIPDF
DHY-550KSE500/550KVAH6T660LY20354G400Comap AMF20HYUNDAIPDF
**hangupdate**